درباره بازی هفت سنگ

با سوت داور، نفر اول تیم مهاجم از پشت خط پرتاب، توپ را با دست به سمت سنگ‌ها در مدت کمتر از 3 ثانیه پرتاب می‌نماید. اگر توپ به سنگ‌ها اصابت نکند نفر بعدی تیم مهاجم پرتاب را انجام می‌دهد و پس از اینکه سنگ‌ها به زمین ریخته شد بازیکنان مدافع توپ را برداشته و سعی می‌کنند با پاس‌کاری و حرکت، بازیکنان تیم مهاجم را که قصد چیدن سنگ‌ها را دارند با توپ بزنند. بازیکنی که توپ به او اصابت نماید از زمین بازی خارج می‌شود. اگر مدافعین همه بازیکنان مهاجم را با توپ بزنند برنده خواهند شد. اما اگر قبل از اینکه همه بازیکنان تیم مهاجم از بازی خارج شوند بازیکنی موفق به چیدن سنگ‌ها شود، آن تیم برنده بازی خواهد بود.

اهداف کلی: ایجاد روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشانه گیری و بهبود سرعت
اهداف جزیی: پرورش روحیه ایثار، ایجاد رقابت سالم و تمرکز حواس.

قوانین و مقررات بازی هفت سنگ:


1 ـ  بازی در سه ست و حداکثر زمان در هر ست 5 دقیقه می‌باشد.


2 -  تیمی برنده بازی است که برنده دو ست (گیم) شود.


3 ـ  زمین بازی 15-14 متر (نصف زمین بسکتبال) می‌باشد.


4 ـ  در صورتی که بازیکنان مهاجم هیچکدام نتوانند سنگ‌ها را مورد هدف قرار دهند، تیم مدافع برنده آن ست خواهد بود.


5 ـ  در صورتی که بازیکن مدافع بیش از 5 ثانیه توپ را در دست خود نگاه دارد خطای 5 ثانیه اعلام و به بازیکن مهاجم اجازه چیدن یک سنگ را  بدون مزاحمت می‌دهند. (قانون 5 ثانیه)


6 ـ  بازیکن مهاجم بعد از چیدن سنگ‌ها اگر دست خود را بالا ببرد (قبل از اعلام هفت‌سنگ توسط وی) مدافعین حق زدن وی را ندارند.


7 ـ  خارج شدن توپ از زمین خطاست و بازیکن مدافع می‌تواند برای آوردن توپ از زمین خارج شود.


8 -  هر تیم مدافع حق دارد در مدت 20 ثانیه توپ را نگه دارد و در این زمان اگر پرتابی صورت ندهد خطا محسوب می‌شود و یک سنگ چیده می‌شود. (قانون 20 ثانیه)


9 ـ  برای هرگونه حادثه غیرقابل پیش‌بینی زمان متوقف می‌شود.


خطاها:


1 ـ لمس خط پرتاب توسط فرد پرتاب کننده خطا بوده، که نوبت پرتاب را از دست می‌دهد و در صورت ریخته شدن سنگ‌ها، دوباره سنگ‌ها چیده می‌شوند.


2 ـ  خارج شدن بازیکنان تیم مهاجم با توپ و بدون توپ از زمین بازی خطا بوده و بازیکن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.


3 ـ  بازیکنان مدافع نمی‌توانند مانع حرکت افراد مهاجم شوند، آنها می‌توانند با پاسکاری و حرکت، مهاجمین را با توپ بزنند، در غیراینصورت بازیکن خاطی اخراج می‌شود.


4 ـ  زدن بازیکنان مهاجم با پرتاب توپ صحیح است. لمس کردن بدن مهاجم با توپ خطاست و بازیکن خاطی باید زمین بازی را ترک نماید.


5 ـ  عبور کامل یک پای مدافع از قوس نیم‌دایره (قوس دفاع) خطا محسوب می‌شود و یک پرتاب اضافه به تیم مقابل داده می‌شود (لمس خط خطا نیست).
6 -  لمس بازیکنان مهاجم باید هنگام پرتاب درنیمه دایره مقابل خط پرتاب باشد.


7 -  حداکثر فاصله خط محیطی با انتهای فضای سالن 3 متر می‌باشد.

/ 0 نظر / 35 بازدید