ماموستای روستا با بچه‌ها پای فعالیت‌های کانون نشست

امروز رو با رفتن به دو ایستگاه کتابخانه سیار روستایی در منطقه ترگور به پایان بردم

ولی در ایستگاه آخری کتابخانه سیار که از روستاهای مرزی منطقه سیلوانا باشه نمی دونستم مهمان ناخوانده عزیزی هم قراره به جمع صمیمی اعضای کتابخانه  بپیونده، برنامه رو با نمایش فیلم ادامه دادم و ماموستا روستای خوشاکو  ملانجات صیاد ماهر که بخاطر تعریف بچه ها از فعالیت های  کانون خواسته بود ازنزدیک با کانون آشنا شود آمد و در کنار جمع صمیمی اعضای کتابخانه نشست و به همراه ما فیلم موشه و درخت سیب رو نگاه کرد و از اینکه  حس بچه های کتابخانه را از نزدیک می دید احساس قشنگی داشت وقتی فیلم تمام شد اعضا با جمله های نظیر  همدلی داشتن و خواستن توانستن است فیلم را با نتیجه گیری منطقی شان به پایان بردند

ملا نجات صیاد ماهر با دیدن شور و شوق در بین اعضا دلش نیامد چند کلامی با آنها صحبت نکند وی تأثیر فعالیتهای کانون در شکل گیری رفتارهای مناسب در بین کودکان و نوجوانان رو امری مهم دانست و کانون و مربیانش را بخاطر روشهای تربیتی صحیحی که برای اعضا برنامه ریزی می کنند به کشتی و ناخدایانی  تشبیه کردند که مسافرانش را سالم به مقصد می رساند.

حضور ماموستا در مسجد خوشاکو

حضور ماموستا نجات صیاد ماهر در کنار اعضای کتابخانه سیار روستایی

حضور ماموستا نجات صیاد ماهر در کنار اعضای کتابخانه سیار روستایی

حضور ماموستا نجات صیاد ماهر در کنار اعضای کتابخانه سیار روستایی

عکاس: میلاد امیری عضو کتابخانه سیار روستایی ۴ ارومیه

/ 0 نظر / 58 بازدید