تقدیر از اعضای فعال کتابخانه سیار روستایی منطقه سیلوانا

تقدیر از آرین مشمول عضو فعال روستای شیبان

تقدیر از اعضای فعال روستای شیبان

تقدیر از افسانه عیسی زاده عضو فعال روستای شیبان

تقدیر از اعضای فعال روستای شیبان

عکاس: نیما عیسی زاده عضو کتابخانه سیار روستایی ۴ ارومیه

/ 0 نظر / 76 بازدید