کتابخانه سیار روستایی ارومیه

اخباری از فعالیت هایی کتابخانه ی سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سفر خیال انگيز بچه های روستایی با قصه‌های فولکلور کانون

#آذربایجان_غربی#اروميه#منطقه_ترگور #ترگور#روستای_تی_باتان#قصه_گویی #کتابخانه_سیار_روستایی#قصه #mobile_library#maktabati #children #travellinglibrary#children#village#pazhan#car#work#book@leomessi #targawar#urmia#librarybooks#kanoon_parvaresh_fekri #کتاب_خواني#کتابخانه#استقبال #افشین_موسي_وند#مربی#کانون_پرورش_فکری_کودکان_نوجوانان
/ 0 نظر / 59 بازدید
بهمن 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
2 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
8 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
5 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
7 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست